1 اردیبهشت 1397

ثبت نام آزمون ورودی دبیرستان فرهنگ

اطلاعیه:دانش آموزان پایه نهم توجه فرمایید
آغازثبت نام آزمون ورودی دبیرستان  فرهنگ از تاریخ97/2/10الی97/2/31 با مراجعه حضوری به دبیرستان فرهنگ واقع در بزرگراه اشرفی اصفهانی خیابان 22 بهمن خیابان امیرابراهیم کوچه یاسمن  انجام می پذیرد .
تلفن تماس:44458020،44412522
زمان آزمون ورودی:97/3/31
مدارک لازم جهت ثب نام:کپی شناسنامه-2فطعه عکس-کارنامه نیم سال اول-تکمیل نمون برگ تقاضانامه ی ثبت نام-هزینه شرکت در آزمون،به مبلغ 15000 تومان به حساب 2173011370007 به نام تمرکز وجوه اختصاصی آموزش وپرورش شهر تهران
مولف: صدیقه مختاری
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

13 اسفند 1396

مقام آوران ورزشی 97-96

کسب مقام های برتر مسابقات ورزشی
دانش آموزان غزل جهانباز و نگار برازنده در مسابقات هند بال به مرحله استانی راه یافتند.
دانش آموزدرسا جان بزرگی در مسابقات دو میدانی به مرحله استانی راه یافتند.
دانش آموز آتنا دانشمندی در مسابفات فوتسال به مرحله استانی راه یافتند.
دانش آموزان در مسابقات تیمی هندبال  مقام سوم منطقه را کسب نمودنند.
دانش آموزان در مسابقات تیمی بسکتبال مقام ششم منطقه را کسب نمودند
دانش آموزان در مسابقات تیمی تنیس روی میز مقام دوم منطقه را کسب نمودند.
دانش آموزان در مسابقات دو میدانی مقام دوم منطقه را کسب نمودند.
 
 
مولف: صدیقه مختاری
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

12 اسفند 1396

مولف: صدیقه مختاری
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

10 دی 1396

مولف: صدیقه مختاری
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1