به اطلاع کلیه دانش آموزان و اولیای گرامی می رساندجهت شرکت در  مسابقات فرهنگی و هنری و پرسش مهر تا تاریخ 20/9/94 آثار خود را طبق بخشنامه ذیل به واحد پرورشی مدرسه تحویل دهید .تا پس از بررسی و شرکت در مرحله مسابقات درون مدرسه آثار برگزیده به مرحله منطقه