HTML  
خانم ولی زاده مدیر مدرسه دارای 26 سال سابقه که 12سال آن مدیریت آموزشگاه و بخش اداری در خدمت خانواده ها و دانش آموزان هستند و دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشد .
     
 
گفتگوی آنلاین  
اتاقهای گفتگو
اتاقی تعریف نشده است
نام: