تماس با ما  
آدرس : دبیرستان دوره اول شاهد شهدای اکباتان
شهرک اکباتان فاز 2 بلوار شهید محقق سعید ، خیابان صنایع هواپیمای ، جنب دبستان شهید ناظم
شماره حساب بانک ملی :  4150117770004
شماره تماس : 44665655
شماره فاکس: 44631080