چاپ خبر
دبیرستان (دوره اول) دخترانه شهدای اکباتان چهارشنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۷
بازگشایی مدارس
مهر ، فصل مهربانی و مهرورزی است .مهرتان پرفروغ باد. 
آغاز مهر ، فصل مهربانی و مهرورزی بردانش آموزان عزیز مبارک باد 
انتهای پیام/.