چاپ خبر
دبیرستان (دوره اول) دخترانه شهدای اکباتان یکشنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۵
کسب مقام های برتر مسابقات ورزشی
دانش آموز مبینا نوربخش در مسابقات تنیس روی میز مقام سوم منطقه را کسب نموده است.
دانش آموز رومینا همدانی در مسابقات شطرنج  مقام هفتم منطقه را کسب نموده است .
دانش آموز درسا نیکبخت در مسابقات تنیس روی میز مقام ششم منطقه را کسب نموده است.
دانش آموزان در مسابقات تیمی هندبال  مقام سوم منطقه را کسب نمودنند.
دانش آموزان در مسابقات تیمی شطرنج مقام پنجم منطقه را کسب نمودنند.
 
انتهای پیام/.