چاپ خبر
دبیرستان (دوره اول) دخترانه شهدای اکباتان چهارشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۳
ارسال پیامک
والدین گرامی که پیامک های ارسالی از طرف مدرسه را دریافت نمی نمایند لطفا نام دانش آموز خود و شماره کلاس و شماره همراه خود را در برگه ای یادداشت کرده  و توسط دانش آموز به واحد فناوری مدرسه تحویل دهند.                                                          
انتهای پیام/.