29 آذر 1395

برنامه امتحانی نوبت اول 96-95

مولف:   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:

باسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

اصلاحیه برنامه امتحانی دبیرستان شاهد شهدای اکباتان دوره اول متوسطه تحصيلي

پایه نهم دی ماه 95

روز

تاریخ امتحان

مواد درسی

موارد امتحان

ساعت امتحان

شنبه

4/10/95

ریاضی

از اول تا آخر ص72

 

ساعت شروع امتحانات 8 صبح

 پایان امتحانات 10

يك شنبه

5/10/95

قرآن

از اول تا آخر درس 6

دوشنبه

6/10/95

عربی

از اول تا آخر درس 5

سه شنبه

7/10/95

هنر

موضوعات مشخص شده

چهارشنبه

8/10/95

علوم

از اول تا آخر فصل 7

شنبه

11/10/95

مطالعات

از اول تا آخر درس 12

یکشنبه

12/10/95

املا فارسی

از اول تا آخر ص68

دوشنبه

13/10/95

زبان

از اول تا آخر درس3

سه شنبه

14/10/95

آمادگی دفاعی

از اول تا آخر درس7

چهارشنبه

15/10/95

دینی

از اول تا آخر درس 7

شنبه

18/10/95

نگارش

از اول تا آخر ص58

 

تذکرات مهم :

 • غیبت غیر موجه در امتحانات به منزله ی صفر می باشد.
 • حضور در امتحانات با فورم مدرسه الزامی می باشد.
 • به همراه داشتن کارت امتحان الزامی می باشد.
 • ساعت حضور در مدرسه 7:30 می باشد.
 • پس از اتمام امتحانات برگشت دانش آموزان به عهده سرویس مدرسه می باشد.
 • در آخرین روز امتحان شنبه 18/10/95 پس از اتمام امتحانات مدرسه و کلاسها طبق روال عادی  دایر است.

باسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

اصلاحیه برنامه امتحانی دبیرستان شاهد شهدای اکباتان دوره اول متوسطه تحصيلي

پایه هشتم دی ماه 95

روز

تاریخ امتحان

مواد درسی

موارد امتحانی

ساعت امتحان

شنبه

4/10/95

ریاضی

از اول تا آخر ص73

 

ساعت شروع امتحانات 8 صبح

 پایان امتحانات 10

يك شنبه

5/10/95

قرآن

از اول تا آخر درس 6

دوشنبه

6/10/95

عربی

از اول تا آخر درس 5

سه شنبه

7/10/95

هنر

موضوعات مشخص شده

چهارشنبه

8/10/95

علوم

از اول تا آخر فصل 7

شنبه

11/10/95

مطالعات

از اول تا آخر درس 12

یکشنبه

12/10/95

املا فارسی

از اول تا آخر ص 79

دوشنبه

13/10/95

زبان

از اول تا آخر درس4

سه شنبه

14/10/95

تفکر

درس های مشخص شده

چهارشنبه

15/10/95

دینی

از اول تا آخر درس 8

شنبه

18/10/95

نگارش

از اول تا آخر ص56

 

تذکرات مهم :

 • غیبت غیر موجه در امتحانات به منزله ی صفر می باشد.
 • حضور در امتحانات با فورم مدرسه الزامی می باشد.
 • به همراه داشتن کارت امتحان الزامی می باشد.
 • ساعت حضور در مدرسه 7:30 می باشد.
 • پس از اتمام امتحانات برگشت دانش آموزان به عهده سرویس مدرسه می باشد.
 • در آخرین روز امتحان شنبه 18/10/95 پس از اتمام امتحانات مدرسه و کلاسها طبق روال عادی  دایر است.

باسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

اصلاحیه برنامه امتحانی دبیرستان شاهد شهدای اکباتان دوره اول متوسطه تحصيلي

پایه هفتم دی ماه 95

روز

تاریخ امتحان

مواد درسی

موارد امتحانی

ساعت امتحان

شنبه

4/10/95

ریاضی

از اول تا آخر ص61

 

ساعت شروع امتحانات 8 صبح

 پایان امتحانات 10

يك شنبه

5/10/95

قرآن

از اول تا آخر درس 6

دوشنبه

6/10/95

عربی

از اول تا آخر درس 4

سه شنبه

7/10/95

هنر

موضوعات مشخص شده

چهارشنبه

8/10/95

علوم

از اول تا آخر فصل 7

شنبه

11/10/95

مطالعات

از اول تا آخر درس 12

یکشنبه

12/10/95

املا فارسی

از اول تا آخر ص 69

دوشنبه

13/10/95

زبان

از اول تا آخر درس4

سه شنبه

14/10/95

تفکر

از اول تا آخر ص56 به همراه کتابچه کوچک

چهارشنبه

15/10/95

دینی

از اول تا آخر درس 8

شنبه

18/10/95

نگارش

از اول تا آخر ص46

 

تذکرات مهم :

 • غیبت غیر موجه در امتحانات به منزله ی صفر می باشد.
 • حضور در امتحانات با فورم مدرسه الزامی می باشد.
 • به همراه داشتن کارت امتحان الزامی می باشد.
 • ساعت حضور در مدرسه 7:30 می باشد.
 • پس از اتمام امتحانات برگشت دانش آموزان به عهده سرویس مدرسه می باشد.
 • در آخرین روز امتحان شنبه 18/10/95 پس از اتمام امتحانات مدرسه و کلاسها طبق روال عادی  دایر است.

تعداد مشاهده (330)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "برنامه امتحانی نوبت اول 96-95"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید