تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :

فاطمه ریحانی
روز تولد : 29 آبان

خدیجه میرزائی
روز تولد : 27 آبان

سارا نباتعلی زاده هریس
روز تولد : 27 آبان

ملیکا رجب دوست خوشدل
روز تولد : 27 آبان